👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment och undersökningar

Skapad 2021-01-18 14:59 i Växthusets skola Uppsala
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Kemi Svenska
Hur kommer det sig att vissa insekter kan gå på vattnet? Vilka föremål flyter, sjunker och löser sig i vatten? Det och mer kommer du att få ta reda på med hjälp av enkla experiment och undersökningar.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet

Du får kunskaper om:

 • hur olika ämnen fungerar och samverkar
 • enkla experiment och undersökningar
 • ställa en hypotes och dokumentera dina undersökningar
 • dra enkla slutsatser utav dina undersökningar
 • följa instruktioner

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få lära dig genom att:

 • i par utföra enkla experiment
 • följa instruktioner
 • skriva, rita och dokumentera
 • titta på faktaprogram
 • samtala i grupp

Bedömning:

Du bedöms i hur väl du:

 • samarbetar
 • tar instruktioner, både muntligt och skriftligt
 • hur väl du dokumenterar dina undersökningar
 • hur väl du lyckas med dina experiment och undersökningar
 • hur väl du lärt dig om ämnens egenskaper och samverkan

Du kommer att få visa vad du lärt dig muntligt, skriftligt och i ditt praktiska arbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3