👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsuppgift Instruerande text - årskurs 6

Skapad 2021-01-18 14:49 i Ankarskolan Varberg
Planering av arbete med instruerande texter utifrån läromedlet Zick-zack skrivrummet
Grundskola 4 – 6 Svenska
Bedömningsuppgift efter repetition av instruerande text.

Innehåll

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
    Sv  E 6
  • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
    Sv  E 6