👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinen.

Skapad 2021-01-18 14:50 i Vinbergsskolan Falkenberg
Valfritt slöjdarbete med fokus på slöjdprocessen och följa en arbetsbeskrivning
Grundskola 4 Slöjd
Symaskin? Hur funkar den? Hur gör man? Klarar jag det? Vad ska jag sy på den? Det är nu dags att du får bekanta dig med symaskinen. Du kommer att lära dig namn på olika symaskinsdelar och förstå dess funktion. Du kommer att göra en del syövningar som ska hjälpa dig i ditt slöjdarbete och föra det framåt.

Innehåll

Varför - Syfte med arbetet

Syftet med arbetet är att du ska bli säker på hur du ska hantera symaskinen för att sedan kunna arbeta självständigt. Du ska få träna på att trä över och undertråd i maskinen, ställa in den på olika sömmar och veta hur du ska sy.

Begrepp att lära sig

De viktigaste av symaskinens olika delar: trådhållare, spolanordning, pressarfot, pressarfotslyftare, symaskinsnål, trådkniv, spolhus, spolkapsel, spole, handhjul, pedal, strömsladd och strömbrytare.

Samt: trådrulle, undertråd, undertrådsspole, sömnsmån och stygn.

 

Arbetssätt, undervisning

Vi kommer att gå igenom moment för moment av det du ska lära dig.

Du kommer att få träna på;

 • att hitta en lämplig hastighet, att gå mjukt, till låg och till hög hastighet m m.
 • symaskinens viktigaste delar, trådhållare, spolanordning, pressarfot, pressarfotslyftare, synål, trådkniv, spolhus, spolkapsel, spole, handhjul, fotpedal, strömsladd och strömbrytare.
 • att förstå hur maskinen fungerar.
 • att sy raka och vågiga linjer på papper utan och med tråd
 • att trä symaskin.
 • att spola undertråd.
 • att ställa in sömmen raksöm och sicksack på symaskinen.

Det slutliga arbetet du kommer att få göra är att sy en slöjdpåse, där du tränar dig i att följa en arbetsbeskrivning, dokumentera i din slöjdlogg i Classroom och utvärdera i Unikum.

 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån hur:

- du följer instruktioner, både muntligt och skriftligt.

- du arbetar med alla moment, självständigt och tar hjälp av din symaskinskompis.

- du tar ansvar för ditt arbete och ser till att det  blir genomfört och slutfört i tid.

- du använder dina kunskaper om symaskinens olika delar.

 

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion samt hur du dokumenterar och bedömer din arbetsprocess.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6