Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskogen

Skapad 2021-01-18 15:00 i Ekskogens förskola Alingsås
Förskola
Språkskogen, en del av Sagoskogen.

Innehåll

Syfte 

Intresset för Sagoskogen och dess djur är ständigt närvarande på förskolan. Barnen undrar om inte fler djur ska flytta in. Utifrån barnens intressen och vår tacksamma närmiljö fortsätter vi tema Sagoskogen. Vad finns i skogen? Vad lever där? Vad äter djuren? Hur låter de? Det finns många frågor och vi vill lära oss så mycket vi kan.

 

Mål

Målet med denna del av Sagoskogen är att barnen ska få en fördjupad förståelse för vår natur och dess invånare. Vi arbetar både på individnivå och på gruppnivå, där barnen får uppleva sitt egna värde samt gruppens. Varje barns röst är viktig och vi tar tillvara på varje barns erfarenheter och kunskaper som vi förankrar till gruppen, här blir demokrati något barnen får träna. Språkstimulering är ett viktigt mål när vi tar reda på fakta, undersöker och lär oss. Vi sjunger sånger, säger ramsor, leker med orden och namnen på det vi lär oss. Vi jobbar med TAKK och veckans ord.  Vi vill bredda barnens ordförråd och ordförståelse, lär oss nya tecken som vi tror stimulerar barnens kommunikationsförmåga. Vi pratar även om varandras olikheter och likheter för att arbeta förebyggande mot diskriminering. 

 

Genomförande 

Vi planerar att sjunga, rimma, prata, teckna, läsa och titta på fakta om de olika djur vi presenterar. Skapa material utifrån det djur som är aktuellt. Vi undersöker skogen utanför förskolans gård och letar efter spår och spillning. Vi fördjupar vår kunskap och bygger på vårt ordförråd, samt hittar olika sätt att kommunicera. 

 

 Var och material

Vi är inomhus, på lekplatsen i närheten, på andra sidan gården och skogen. Vi använder oss av platta och internet, vi målar, och skapar i olika material, samt använder det material naturen erbjuder. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: