👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 0-1000 VT 21

Skapad 2021-01-18 15:10 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Matematik för åk 3, ht -12.
Grundskola 3 Matematik
Nu ska du få ge dig ut på ett spännande matematikäventyr där du möter olika tal från 0 till 1000. Du ska få utbilda dig till talens mästare. Nu sätter vi igång.

Innehåll

Aktiviteter

Vi kommer att träna på talområdet 0-1 000 genom att göra följande:

 • Använda laborativt material, så som pengar
 • Gemensamma övningar där vi lär tillsammans
 • Säga talen
 • Skriva talen
 • Positionssystemet
 • Storleksordna
 • Räkna rak addition och subtraktion
 • Använda uppställningar med tiotalsövergångar
 • Använda uppställningar med växling och lån.
 • Spela spel
 • Färdighetsträna i olika matematikhäften
 • Färdighetsträna i boken
 • Färdighetsträna med elevspel.se
 • Färdighetsträna med olika appar på iPad

Bedömning

Du kommer att bedömas genom :

- delaktighet på lektionerna

- det fortlöpande dagliga arbetet

- skriftliga test

·       Tidsplan / Lektionsplanering:
HT2020 - VT 2021 4-6 veckor

Språkmål:

Att lära dig ämnesspecifika ord

SSA-mål: 

Prata om vilka yrken det kan vara bra att kunna talområdet 0-1 000. 

 

Digitala mål: 

Träna på talområdet 0-1 000 på dator och iPad. 

 

Begreppslista:

 • ental, tiotal, hundratal
 • mynt, sedel
 • addition och subtraktion
 • uppställning
 • tiotalsövergång
 • lån och växling

  Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
   Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
   Ma  1-3
  • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
   Ma  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
   Ma   3
  • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
   Ma   3
  • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
   Ma   3

  Matriser

  Ma
  Bedömningsmatris taluppfattning 0-1000

  Du är på väg mot godtagbara kunskaper
  Godtagbara kunskaper
  Mer är godtagbara kunskaper
  Du kan säga talen 0-1000
  Du kan med hjälp av en vuxen säga talen 0-1000.
  Du säga talen 0-1000.
  Du kan skriva talen 0-1000
  Du kan med hjälp av en vuxen skriva talen 0-1000.
  Du kan skriva talen 0-1000.
  Positionssystemet med tre siffror
  Du kan med hjälp av konkret material tala om siffrornas värde.
  Du är säker på siffrornas värde.
  Du är säker på siffrornas värde och använder detta när du räknar.
  Du kan dela upp ett 3-siffrigt tal på olika sätt.
  Du kan med hjälp av vuxen dela upp ett 3-siffrigt tal på olika sätt.
  Du kan dela upp ett 3-siffrigt tal på olika sätt.
  Du är säker på att dela upp ett 3-siffrigt tal på olika sätt och är så säker att du kan visa andra hur de ska göra.
  Du kan storleksordna tal 0-1000.
  Du kan med hjälp av en vuxen storleksordna tal 0-1000.
  Du kan storleksordna tal 0-1000.
  Du kan storleksordna tal 0-1000 och är så säker att du kan visa andra hur de ska göra.
  Du kan räkna rak addition med 3-siffriga tal.
  Du kan med hjälp av en vuxen räkna rak addition med 3-siffriga tal.
  Du kan räkna rak addition med 3-siffriga tal.
  Du är säker på rak addition med 3-siffriga tal och kan använda detta i problemlösning.
  Du kan räkna rak subtraktion med 3-siffriga tal.
  Du kan med hjälp av en vuxen räkna rak subtraktion med 3-siffriga tal.
  Du kan räkna rak subtraktion med 3-siffriga tal.
  Du är säker på rak subtraktion med 3-siffriga tal och kan använda detta i problemlösning.
  Du kan räkna addition med 3-siffriga tal där det förekommer tiotalsövergångar.
  Du kan med hjälp av en vuxen räkna addition med 3-siffriga tal där det förekommer tiotalsövergångar.
  Du kan räkna addition med 3-siffriga tal där det förekommer tiotalsövergångar.
  Du är säker på addition med 3-siffriga tal där det förekommer tiotalsövergångar och kan använda detta i problemlösning.
  Du kan räkna subtraktion med 3-siffriga tal där det förekommer lån och växling.
  Du kan med hjälp av vuxen räkna subtraktion med 3-siffriga tal där det förekommer lån och växling.
  Du kan räkna subtraktion med 3-siffriga tal där det förekommer lån och växling.
  Du är säker på subtraktion med 3-siffriga tal där det förekommer lån och växling och kan använda detta i problemlösning.