👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationskunskap

Skapad 2021-01-18 15:33 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Vi gör Statens mediaråds informationskunskap- och mediautbildning tillsammans. Vi kommer att öva på att granska fakta och att skriva med egna ord.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi gör Statens mediaråds informationskunskap- och mediautbildning tillsammans. Vi kommer att öva på att granska fakta och att skriva med egna ord.

Innehåll

Syfte med undervisningen 

Målet med detta arbetsområde är att du ska lära dig hur man kan värdera källor; vem kan man lita på? Kan man veta att något inte är sant? Vad får man ta på internet? Du ska efter arbetsområdet kunna motivera dina val av källor och känna dig tryggare på nätet.  

Vi kommer att studera hur man blir påverkad av andra människor, av saker som skrivs på nätet och hur man skriver en text så att den blir din egen, och inte en kopia av någon annans. 

Undervisning och bedömning

Slutuppgift: Vem kan man lita på?

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9