Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 1 Degebergaskolan 2021

Skapad 2021-01-18 15:26 i Degebergaskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 1 Musik
I ämnet musik kommer du att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater och lära dig nya sånger. Du kommer även att få vara med och skapa musik genom att använda dig av rytmer och rörelser. Vi kommer att prata om och måla till musik.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Lärandemål

Du ska få lära dig

 • nya sånger i olika genrer
 • att använda rösten och kroppen på olika sätt tillsammans med musik
 • om takt och rytm
 • att använda olika rytminstrument

Undervisning

Du ska få lära dig genom att 

 • lyssna på olika sorters musik och sjunga tillsammans.
 • lära dig sånger som på olika sätt hänger ihop med våra årstider och högtider
 • delta i olika sorters sång- och rytmlekar
 • öva på takter, pulser och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör
 • måla till musik och pratar om musiken som vi lyssnat på.

 Bedömning

Det gör du genom att du

 • spelar på rytminstrument tillsammans med andra
 • sjunger tillsammans med andra
 • skapar musik i olika former genom att använda dig av bild, ljud, rytmer och rörelser
 • pratar om musik du lyssnat på

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik årskurs 1

Osäker
På god väg
Säker
Deltar i gemensam sång - unison, kanon och växelsång.
Spela på rytminstrument.
Kan klappa/följa enkla rytmer.
Prata om musik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: