👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Grekisk och nordisk mytologi - År 2 - vt-21

Skapad 2021-01-18 15:30 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om grekisk och nordisk mytologi. Du kommer att få lära dig om olika gudar och hjältar samt om deras myter som man berättade om förr i tiden. Du kommer att få återberätta myter muntligt och skriftligt med hjälp av bilder och stödord. Du kommer att få lära dig om likheter och skillnader mellan grekisk och nordisk mytologi samt hur vi ser spår av mytologi i samhället i dag.

Innehåll

Förmågor du tränar:

 • Analysförmåga - Göra jämförelser mellan grekisk och nordisk mytologi. Titta på likheter och skillnader. Hur, var, och när kan vi se spår av grekisk och nordisk mytologi i vår tid
 • Kommunikativ förmåga - Samtala, diskutera, skriva och redovisa
 • Begreppslig förmåga - Förstå och använda ämnesspecifika ord och begrepp

 

Undervisningens innehåll

 • Se på film
 • Läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt
 • Samtala och diskutera
 • Genomgångar och kooperativa övningar
 • Återberätta myter muntligt/skriftligt med hjälp av bilder och stödord
 • Lucktexter och läsförståelseövningar

 

Du ska kunna:

 • återberätta en grekisk/nordisk myt muntligt/skriftligt med hjälp av stödord och bilder.
 • nämna några likheter och skillnader mellan grekisk och nordisk mytologi.
 • ge exempel på hur vi i nutid blir påminda om nordisk och grekisk mytologi.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3