Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollet VT21

Skapad 2021-01-18 16:12 i Trollbacken Stenungsund
Förskola
Hur kan vi ta tillvara på barnens intresse för bokstäver och ord?

Innehåll

 

Hur kan vi ta tillvara barnens intresse för bokstäver och ord? 

 

Kartläggning: 

Genom observationer och dokumentation som vi gjort under hösten har vi noterat att barnen visat ett allt större intresse för det skrivna språken. 

Barnen kommer ofta när de gjort en teckning och vill skriva något på den.  

De ser bokstäver och undrar vad  de heter och hur de låter. De pratar om stora och små bokstäver.  

 

Även vårdnadshavare har berättat för oss att barnen gärna skriver även hemma. 

I arbetslaget har vi lyft våra observationer och reflektioner kring det ökande intresset. 

 

Varför?

Barnen alltmer ökande intresse för bokstäverna, både versaler och gemener. Några av barnen visar även intresse för författare och hur böcker är gjorda osv.

 

Hur?

Vi vill skapa miljöer som stimulerar barns nyfikenhet kring bokstäverna, orden och hur de låter.

Vi gör ett av rummen till skrivrum, vi tar in ett skrivbord, har tillgång till papper och pennor. Barnen ska få tillsammans få måla ett eget alfabetet. Vi tänker låta barnen använda våra whiteboards till att skriva på, i sina lekar.

Vi tänker även försöka skapa någon läsmiljö, kanske ett litet eget bibliotek. Även eventuellt ha någon bokpåse, som barnen kan ta hem och på så sätt engageras även vårdnadshavarna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: