👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - grekerna och romarna vt 2021

Skapad 2021-01-18 16:21 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Historia
Demokrati, maraton och olympiska spel är begrepp som vi väl känner till idag. Men varifrån kommer de?

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Vad gäller Grekland ska du

 • känna till några grekiska sagor och myter t ex Theseus- sagan
 • veta var den antika kulturen börjar (Kreta)
 • kunna berätta om hur Aten styrdes
 • kunna återberätta hur grekerna befäste och behöll sina landområden (t e x krigen mot Persien)
 • kunna berätta om några personer t ex Alexander den store
 • kunna förklara begrepp/ord från denna tidsperiod, t ex maraton, som vi fortfarande använder idag
 • beskriva olika människors levnadsvillkor under denna tidsperiod 
 • ge exempel på hur antiken har påverkat oss ända till idag t ex olympiska spel, demokrati och vetenskap

 

Vad gäller romarriket ska du:

 • känna till sagan om hur Rom bildades
 • kunna berätta hur Rom bildades i verkligheten
 • veta hur Rom styrdes under olika perioder
 • kunna berätta hur romarna befäste och behöll sina landområden t ex krigen mot Kartago
 • kunna berätta om några personer t ex Julius Caesar, Augustus
 • beskriva olika människors levnadsvillkor under tidsperioden
 • kunna ge förklaringar till varför romarriket går under  

 

Hur ska vi jobba med innehållet?

 • genomgångar
 • läsa/lyssna på skönlitterära texter
 • läsa faktatexter
 • skriva texter - träna på att ta ut viktig fakta och skriva med egna ord
 • arbetspapper t ex om romarrikets fall
 • se filmsnuttar
 • dramatisera (avsnitt ur romarriket)
 • träna inför läxa (studieteknik)
 • fördjupningsarbeten med valmöjligheter

Hur ska avsnittet redovisas?

Grekerna

- läxförhör s. 76-77 samt 90-93

- källuppgift 

Romarna 

- läxförhör s. 121-125

- skriftlig inlämningsuppgift 

 

Uppgifter

 • Hemuppgift fredag den 19 februari

 • Hemuppgift fredag den 19 februari

 • Hemuppgift onsdag den 17 februari

 • Hemuppgift onsdag den 17 februari

 • Hemuppgift och bedömningsuppgift tisdag och torsdag v. 7

 • Hemuppgift och bedömningsuppgift tisdag och torsdag v. 7

 • Hemuppgift torsdag 11 februari

 • Hemuppgift torsdag 11 februari

 • Hemuppgift fredag 12 februari

 • Hemuppgift fredag 12 februari

 • Hemuppgift tisdag den 9 februari

 • Hemuppgift tisdag den 9 februari

 • Hemuppgift måndag 8 februari

 • Hemuppgift måndag 8 februari

 • Powerpoint antikens Grekland

 • Hemuppgift onsdag den 3 februari

 • Hemuppgift tisdag 2 februari

 • Hemuppgift tisdag 2 februari

 • Hemuppgift måndag den 1 februari

 • Hemuppgift fredag 29 januari

 • Hemuppgift torsdag den 28 januari

 • Hemuppgift 28 januari

 • Hemuppgift torsdag den 28 januari

 • Hemuppgift måndag 25 januari

 • Hemuppgift onsdag och torsdag v. 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskaper om olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband mellan utvecklingslinjer
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Användande av historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.