👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-01-18 16:56 i Södertorns förskola Oskarshamn
Förskola
Språk

Innehåll

Bakgrund: Då vi är en mångkulturell förskola så ser vi att språket är grunden till hållbar utveckling. Språket är en del av ens identitet och utan ett fungerande språk så kan vi inte kommunicera. 

Syfte/ Metod. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt exempelvis genom musik, dans, sång, skapande.

Vi vill att barnen ska våga och vilja kommunicera. Vi kommer använda oss av bildstöd och takk tecken. 

Vi vill få barnen att vilja uttrycka sig på olika sätt utöver det talade språket genom att vi pedagoger är närvarande, aktiva och ställer utmanande frågor till dem.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18