👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Vatten

Skapad 2021-01-18 16:33 i Rönnängs skola Tjörn
Kemi under temat "Vatten"
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3) Kemi
Går det att leva utan vatten? Vatten är ett livsviktigt ämne vi ska vara rädda om. Inget vatten som regnar ner är nytt vatten - självaste dinosaurerna drack det du dricker idag. Nu ska du få lära dig vad vatten består av och de olika formerna vatten kan vara i.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

 • förklara vattnets kretslopp
 • redogöra för de olika formerna
 • kunna förklara vad ytspänning är
 • utföra experiment och se samband till fakta du läst om vatten
 • kunna förklara viktiga ord och begrepp: 

grundvatten, saltvatten, sötvatten, vattnets kretslopp, fast, flytande, gas, kondensera, avdunsta, smälta,  stelna, ytspänning, ånga, smältpunkt, kokpunkt

 

Hur ska du lära dig?

 • lyssna på genomgångar
 • läsa texter och samtala om texter och bilder
 • skriva texter om vatten
 • genomföra undersökningar och experiment som du dokumenterar
 • genom att se på film

 

Vad ska bedömas?

 • Ditt deltagande i samtal och resonemang 
 • Dina undersökningarnas utförande och dokumentation
 • Din förmåga att förklara och koppla ord och begrepp till ämnet

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6