👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Turid en vikingasaga

Skapad 2021-01-18 16:36 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 Svenska
Vi ska lyssna på Turid - en vikingasaga på SR och arbeta utifrån denna berättelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska - Turid en vikingasaga

Kunskapskrav Svenska

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra en enkel, kronologisk sammanfattning av radioteaterns handling.
Eleven kan göra en tydlig, kronologisk sammanfattning av radioteaterns handling.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån sina egna erfarenheter resonera om budskap i berättelsen på ett enkelt sätt.
Eleven kan utifrån sina egna erfarenheter resonera om budskap i berättelsen på ett tydligt sätt.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av radioteatern.
Eleven kan på ett tydligt sätt beskriva sin upplevelse av radioteatern.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva texter med ett innehåll som går att förstå och som har en viss struktur.
Eleven kan skriva texter med ett innehåll som är tydligt och har en tydlig struktur.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven är delaktig i samtal och diskussioner.
Eleven är aktiv i samtal och diskussioner.