👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med vinterfärger

Skapad 2021-01-18 16:47 i 133601 Förskolan Ekbacken Stockholm Södermalm
Förskola
I vårt projekt undersöker vi hur vår natur förändras med årstiderna. En skillnad barnen lagt märke till är att löven är borta och att snön har lagt sig som ett vitt täcke i skogen.

Innehåll

VAD

Det är en skapande aktivitet där barnen målar vinterträd utifrån de reflektioner vi gjort från skogen. Hur ser det ut på vår plats nu? Vilka färger ser vi? Vart har alla löv tagit vägen?

HUR
Vi gör det i mindre grupper, ca 3-4 barn. På ipaden visas bilderna från skogen, samma bilder som vi använt i vårt reflekterande. Vi använder oss av papper, flaskfärg och penslar. Pedagogerna stöttar i skapandet genom att hjälpa barnen att göra trädstammen. 

VARFÖR- syfte

Syftet med undervisningen är att ge barnen möjlighet att på ytterligare ett sätt bearbeta de reflektioner vi kommit fram till. Vad har vi egentligen sett i skogen? Vilka skillnader ser vi? Vad har barnen lärt sig? Detta tar form i en skapande aktivitet som blir tydligt och konkret i vårt fortsatta utforskande av skogen.

Vi dokumenterar undervisningen genom att ta bilder och filma processen. Vi antecknar vad barnen säger och använder dessa reflektioner när vi planerar hur vi ska gå vidare. 
barnens skapande sätts upp på väggen för att få fatt på fler reflektioner 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18