👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Baltikum

Skapad 2021-01-18 17:30 i Blästadsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Geografi
Den här är vår del av världen – norra delen av Europa. Här ligger vårt eget land. Du kanske redan vet att det finns stora skogar, höga berg och mjuka sandstränder. I norra Europa finns stora områden med vild natur. Du kan resa flera mil utan att träffa på några hus eller människor. Nu ska du få lära dig mer om de nordiska ländernas naturlandskap, klimat, naturresurser, befolkning och läge på kartan.

Innehåll

Förmågor

Du ska utveckla din förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Du ska lära dig:

·       Var i världen ligger Europa?

·       Vad är ett land?

·       Vad finns det för olika klimattyper i Europa?

·       Vilka är Europas stora naturresurser?

·       Varför förändras Europas karta?

·       Vad menas med naturgeografi respektive kulturgeografi?

·       Vilka länder ingår i Norden och Baltikum?

·       Vad utmärker Norden och Baltikum som region när det gäller klimat, natur och naturresurser?

·       Vad produceras i regionen? Vilka produkter kommer därifrån?

 

Begrepp: naturgeografi, kulturgeografi, naturresurs, klimat, industri, land, huvudstad

Namngeografi: Regionens länder, Skandinavien, Golfströmmen, Nordatlantiska strömmen, Norden, Baltikum

 

Vilka arbetssätt ska du använda:

 • Läsa ur boken Upptäck Europa.
 •          Arbeta med begrepp.

 •          Se på Geografens testamente – Norden.

 •          Se på andra filmer som handlar om de nordiska länderna.

 •          Läsa texter och skriva faktatexter om de nordiska länderna.

 •      Arbeta med kartan och sätta ut geografiska platser.

Du ska visa vad du har lärt dig:

 •        Genom att svara på frågor muntligt och skriftligt.
 •       Genom det dagliga arbetet på lektionerna.
 •        Genom muntliga diskussioner och resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Upptäck Europa: Norden och Baltikum

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Natur- och kulturandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.