👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"KONST-igt PORTRÄTT", Grundsärskolan, åk 7-9.

Skapad 2021-01-18 19:06 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
I det här arbetet kommer du att få möjlighet att lösa problem, omsätta idéer i handling och uttrycka dig på ett kreativt sätt. Du Du kommer att få skapa ett roligt porträtt i olika textila material och tekniker. Du får gärna kombinera med andra material. Här har du chansen att testa att kombinera en massa olika material och tekniker. Våga vara lite galet konstnärlig och gör ett KONST-igt PORTRÄTT!

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till at… visa mer →

 

I detta arbete ska du:

 • tillverka ett porträtt i olika material 
 • använda din fantasi och försöka komma med egna idéer
 • skissa på hur du vill att ditt porträtt ska se ut 
 • göra mallar/mönster att använda vid tillklippning 
 • välja och använda olika material, tekniker och verktyg
 • klippa, brodera & sy på maskin
 • lära dig göra applikationer
 • träna på slöjdord
 • dokumentera genom att lägga in foto på ditt arbete i Classroom, samt beskriva vilka teknikermaterial och verktyg du använt
 • ev. göra en gemensam KONST-utställning

 

Undervisning - arbetssätt:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Elevinflytande:

Du får alltid möjlighet att påverka ditt slöjdarbete genom att själv välja t.ex. färg, form och/eller material. Våga testa lite annorlunda och oväntade idéer, så att ditt porträtt verkligen blir unikt! 

Du får så klart individuell handledning och undervisning i de tekniker vi använder..

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du arbetar under hela arbetsprocessen - från idé till färdigt arbete.

Se bedömningsmatris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning.
  Sl  7-9
 • Skisser, mönster, arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas och följas.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender i ungdomskulturer, vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
grundsär Slöjd åk 7-9

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Formge & framställa
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap och verktyg.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Hantverkstekniker
Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Material & tekniker
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Dokumentationer
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
Kvalitet, form & funktion
Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Trender & traditioner
Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligtsätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.