Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 8 "Ljus och ljud" v 2-4 och 10-13

Skapad 2021-01-18 20:12 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Akustik handlar om ljud: Hur det bildas, vad som ger ljudet dess egenskaper och hur ljudet sprids. Optik handlar om ljus. Ljud och ljus har en del saker gemensamt vilket du kommer att se under det här arbetsområdet. Vi repeterar hur örat och ögat fungerar - det kan du redan efter förra avsnittet om biologi.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Ljud är luft som vibrerar och vi kan uppleva det på många olika sätt - genom våra öron eller med hjälp av mätinstrument. Musik, prat, fågelsång och buller är alla exempel på ljud. För att kunna se måste det finnas en ljuskälla som sänder ut ljusstrålar som antingen sugs upp av underlaget (absorberas) eller studsar i olika riktningar (reflekteras). Vi ska se närmare på hur ljusstrålar beter sig när de reflekteras, ändrar riktning (brytning) eller absorberas i olika material. Vi ska lära oss om synligt ljus och ljus som inte kan uppfattas av ögat. Vi repeterar hur öga och öra är uppbyggt. 

Efter avslutat område ska du kunna:

- Förklara hur ljus uppstår, fortplantas och transporteras samt hur örat fungerar.

- Förklara vad ljudvågor är och hur de kan varieras (hög/låg och stark/svag ton till exempel)

- Grundläggande om resonans, infraljud, ultraljud, buller och ljuddämpning.

- Använda digitala hjälpmedel för att mäta ljud, mobiltelefon/Ipad.

- Förklara vad ljus är och hur vi kan se föremål samt hur ögat fungerar.

- Hur ljus reflekteras mot plana respektive buktiga speglar samt hur de används.

- Hur ljus går genom konkava respektive konvexa linser samt hur det används.

- Förklara ljusbrytning och totalreflektion samt hur det kan användas.

- Hur vi korrigerar synfel.

- Vad färger är i fysisk mening.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 •  Fy  7-9Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. 
 •  Fy  7-9Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. 
 •  Fy  7-9Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Vi kommer att arbeta på olika sätt på lektionerna som du känner igen sedan tidigare: 

 • Lärarens genomgångar i PPT (sidor jag sätter upp på väggen)
 • Vi kommer att läsa i boken Fysik Direkt, enskilt och högt tillsammans
 • Ibland jobbar vi enskilt, ibland två och två
 • Vi går igenom ord som är svåra och förklarar dem
 • Vi söker information om öga och öra på 1177.se
 • Vi kommer att ha genomgångar i Clio
 • Du kommer att få se filmer om ljud och ljus
 • Du kommer att få se korta filmsnuttar på Youtube.
 • Du kommer att få arbeta med uppgifter i skolan och hemma.
 • Du kommer att få skriftliga hemuppgifter från boken och digitala uppgifter på Clio.

Du behöver kunna följande begrepp:

Begrepp:

Ljus: ljuskälla, reflektion, normal, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex spegel, konkav spegel, konvex lins, konkav lins, brännpunkt (fokus, f), brännvidd, skenbild, ljusbrytning, totalreflektion, optisk fiber, närsynthet, långsynthet/översynthet, spektrum, prisma. 

Ljud: Vibration. ljudvåg, våglängd/svängning, frekvens, Hertz (Hz), hög/låg ton, stark/svag ton, ljudstyrka, resonans, ekoljud, infraljud, ultraljud, decibel (Db), dopplereffekt, (oktav).

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Du får självklart stöd från mig som lärare, men också av andra elever genom exempelvis grupparbete och gruppdiskussioner. Du kan också använda läxhjälpen.

Allt skriftligt material som jag får igenom (genomgångar + texter) sitter på väggen i klassrummet.

På vissa lektioner medverkar speciallärare/specialpedagog för att ge extra stöd. 

Inläsningstjänst och Begreppa hjälper dig att förstå fysikbegrepp på svenska via ditt modersmål. Boken Fysik Direkt finn också inläst på flera olika språk. 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

I slutet av området "Ljus och Ljud" kommer vi att ha ett skriftligt prov.

Provdatum: 30 mars 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: