Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2021-01-18 20:32 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 9 Historia
Under detta arbetsområde kommer vi att läsa om första världskriget; vad som orsakade det, vad som hände och vilka konsekvenser som kriget fick i och med Versaillesfreden.

Innehåll

Planering - Första världskriget 

Mål för området

 

Du ska kunna:

 • berätta om hur kriget startade.
 • berätta och resonera om orsaker, händelseförlopp, resultat och konsekvenser av första världskriget
 • se samband mellan olika tidsperioder, förklara hur första världskriget leder fram till andra världskriget
 • använda historiska ord och begrepp
 • använda historiska källor

 

Undervisning

 • genomgångar
 • film
 • arbetsuppgifter
 • bedömningsuppgifter

Så här visar du vad du har lärt dig

Genom att arbeta med de olika uppgifterna som vi gör på lektionerna visar du vad du har lärt dig. I slutet av arbetsområdet ska du få göra ett arbete i samarbete med engelskan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Muntlig redovisning - första världskriget

Jag...

------>
------>
------>
BERÄTTAR...
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
kortfattat om händelseförloppet
ingående om händelseförloppet
mycket ingående om händelseförloppet
FÖRKLARA ORSAKER TILL KRIGET ...
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
genom att berätta om två orsaker
genom att berätta om fyra orsaker
genom att berätta om sex orsaker
REDOGÖR FÖR KONSEKVENSER AV KRIGET...
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
genom att berätta om ett resultat och/eller konsekvens
genom att berätta om tre resultat och/eller konsekvens
genom att berätta om fyra resultat och/eller konsekvens
ANVÄNDER HISTORISKA ORD OCH BEGREPP (se begreppslista)
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
korrekt i några fördjupningar
korrekt i flera fördjupningar
korrekt i alla fördjupningar
VISAR BILDER KRONOLOGISKT SOM
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
underlättar förståelsen för krigets tidsföljd (orsak, händelseförlopp, resultat och/eller konsekvens)
underlättar förståelsen för krigets tidsföljd och delvis förstärker det du vill berätta
underlättar förståelsen för krigets tidsföljd och förstärker det du vill berätta

Hi
Arbetsuppgift - orsaker till första världskriget

Jag...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FÖRKLARAR OCH RESONERAR ...
kortfattat
ingående
kring några orsaker
kring nästan alla orsaker
kring alla orsaker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: