Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finns det en plats för alla?

Skapad 2021-01-18 21:05 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska fundera på en frågeställning: ”Finns det plats för alla?” där vi har tittat på filmen "Catwalk". Ni kommer att läsa en riktig klassiker: "Möss och människor" av John Steinbeck, en författare som fick Nobels litteraturpris - en berättelse kring rädsla, makt och då vi ställs inför svåra val. Stina kommer och berättar om sin bror Niklas som har Downs syndrom. Som slutuppgift ska ni skriva en reflektion kring frågeställningen och referera till de källor som vi har jobbat med under arbetets gång.

Innehåll

Tid

Vi arbetar under veckorna 2-5

 

Vilket material arbetar vi med?

* Filmen Catwalk  (diskussion och reflektion)

* Läsning av John Steinbecks Möss och människor (läsförståelse; lässtrategier)

* Skriftlig reflektion kring "Finns det en plats för alla?"

 

Vad är det du ska lära dig?

* Träna din läsförståelse 

*Att kunna koppla ihop ett skönlitterärt verk med nutid

* Kunna reflektera och diskutera svåra etiska frågor

* Göra korrekta källhänvisningar

* Att skriftligen formulera dina tankar

 

 

Uppgifter

 • Slutuppgift "Finns det plats för alla?"

 • Läsförståelse kap 1-4

 • Läsförståelse kap 1-4

 • Skrivuppgift om ensamhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Finns det en plats för alla?

Finns det en plats för alla? Årskurs 8 HT 2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
Du har ej ännu uppnått det aktuella kunskapskravet.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Du har ej ännu uppnått det aktuella kunskapskravet.
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Använda källa i sin text
 • Sv  7-9
Du har ej ännu uppnått det aktuella kunskapskravet.
Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.
Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.
Textskapande
 • Sv  7-9
Du har ej ännu uppnått det aktuella kunskapskravet.
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: