👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"SYMBOLER & UTTRYCK"! Grundsärskolan, Estetisk verksamhet. 1-9.

Skapad 2021-01-18 21:05 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Vet du vad alla emojis olika uttryck betyder? Du kommer att få välja och tillverka en Emoji-symbol och ta reda på vad den egentligen betyder! Vi kommer att arbeta med teknikerna; yllebroderi och applikation.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet:

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sinförmåga att

 

I detta arbete ska du:

 • bidra till att skapa en gemensam tavla, som ska hänga i matsalen
 • träna på att arbeta med yllebroderi och applkation, genom att sy en egen emoji i ull och broderigarn.
 • välja en emoji och ta reda på vad dess uttryck betyder 
 • lära dig namnen på de verktyg och hantverkstekniker vi använder
 • träna på att motivera dina val
 • dokumentera ditt arbete genom att lägga in en bild på ditt färdiga arbete och beskriva vad du gjort.

 

Undervisning - arbetssätt:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.

Du kommer att erbjudas undervisning både i grupp och individuellt i de tekniker som ska användas. Du kommer att få tydliga instruktioner på de olika momenten du ska träna på.

I Classroom får du träna på att beskriva din arbetsprocess, genom att  lägga in foto på ditt slöjdarbete och skriva kort vad du gjort.    

 

Elevinflytande:

Du får alltid möjlighet att påverka ditt slöjdarbete genom att själv välja t.ex. färg, form och/eller material. Kom gärna med egna förslag och idéer så att dina arbeten blir mer personliga och uttrycksfulla! 

Du får alltid individuell handledning om du önskar/behöver.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du arbetar under hela arbetsprocessen - från idé till färdigt arbete.

Se bedömningsmatris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  7-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  7-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  7-9
 • Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9

Matriser

ES
Estetisk verksamhet bedömningsunderlag Lgr 11 (slöjdundervisningen)

Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Skapa genom bild och slöjd.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att framställa bilder och slöjdföremål.
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Välja och använda olika material, tekniker, redskap och verktyg.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att använda olika tekniker, redskap/verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på färger och former och hur de påverkar arbetet.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att se på bilder/föremål och att berätta vad de ser. .
Eleven deltar i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender kan påverka individen.
Eleven undersöker och beskriver vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender kan påverka individen.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.