👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7 VT-2021

Skapad 2021-01-18 21:19 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
I tekniken vårterminen 2021 ska vi bland annat arbeta med ritteknik, konstruktion, elektronik och programmering. Planeringen är en uppskattning då den påverkas både av distansundervisningens längd och eventuellt bortfall av lektionstid. Med distansundervisning blir det svårare att genomföra vissa praktiska moment vilket gör att det blir svårare att uppskatta längden på undervisningen per område.

Innehåll

ca v.2-5   Ritteknik: perspektivritning, 3-vyer, CAD. Loggbok.

ca v.6-7   Ellära, elektronik

v.8           SPORTLOV

v.9-12 Elektronik och programmering. 

              Med SO: Teknikhistoria

v.13-14    PÅSKLOV  - Ingen teknik

v.15-20  BeMake Carbot: Programmering, konstruktion

v.21-22  Redovisning av BeMakeprojektet

v.23          SKOLAVSLUTNING

Uppgifter

 • Konstruktionsuppgiften BeMake Carbot

 • Elektronik

 • Konstruktionsuppgiften BeMake Carbot

 • Ritteknik

 • Konstruktionsuppgiften BeMake Carbot

 • Elektronik

 • Ritteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9