👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigeln digitalisering vt 2021

Skapad 2021-01-19 08:41 i 223241 Förskolan Trekanten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
När ett barn är tryggt öppnas nyfikenheten, och lusten att lära kommer att vara i fokus.

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Bakgrund

Under hösten har vi skolat  in flera nya barn på avdelning Snigeln vilket har fungerat bra. Vi känner att de flesta barnen har kommit in i våra dagliga rutiner och därför kan vi nu mer fokusera på hur vi kan använda vårt material, lika väl som att vi är rädda om det. Vi vuxna är goda förebilder hur vi bör vara mot varandra, och vägleder barnen. Vi har observerat att flertalet barn visar stort intresse för vår nya kub där vi projicerar olika naturbilder såsom vinterväder, akvarium där olika slags fiskar och hajar simmar, vatten som rinner i skogen etc. När vi jobbar med kuben får vi in många olika delar i inom Läroplanen såsom språk, matematik, kultur, drama och rörelse, naturkunskap och teknik. Barnen är också upptagna med att titta i böcker och samtala om bilder, och lyssna på sagor är intressant. Appen Polyglutt är ett bra tillskott i sagornas och bildernas värld. Vi kommer att fortsätta observera vad barnen är upptagna med.

Syfte:

Vi ska utmana barnen i användning av olika digitala verktyg och därför kommer vi att lägga tonvikten på detta under vårterminen. 

Frågeställning:

Hur tar barnen till sig olika digitala verktyg? Vad har de för hypoteser?

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Vi har observerat och reflekterat över vad barnen har i fokus.

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Vi sätter ord på det vi gör, benämner saker och material med dess namn, läser böcker och tittar på bilder, bokstäver och siffror uppsatta på väggen och inspirationsbilder som medför naturliga mötesplatser för dialoger. Vi är lyhörda för barnens tankar och reflektioner och för dialoger tillsammans. Vi sjunger, rimmar och ramsar samt använder rörelsesånger. I hallen har varje barn sin egen plats med "sin bokstav med en bild som börjar på samma". PolyGlutt är en bokapplikation som vi använder till att söka efter olika böcker med specifikt innehåll. 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten                                                              

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Varje dag utforskar barnen materialet som finns på förskolan, både inne och ute. När vi leker och lär provar barnen olika strategier som vi benämner och samtalar kring. När vi ska jobba mer projektinriktat gör vi det i smågrupper bestämda tider. Behöver alla göra allt?? 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi ska hela tiden jobba för en tydlig miljö där varje sak har sin plats. Detta gör att barnen blir mer självständiga då de vet var materialet ska förvaras. När det gäller att arbeta och utforska kuben är det dator och projektor som behövs för att projicera bilder och filmer. Om vi exempelvis jobbar med skogen kan vi förbereda med att lägga in pinnar, kottar, stenar et.c i kuben för att få en ny rumsupplevelse.

Böcker finns alltid tillgängligt för barnen för att de ska kunna titta på bilderna. Genom att använda våra IPads är applikationen Polyglutt lättillgängligt. 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn ska ingå i ett sammanhang med en liten grupp barn och en vuxen.

Hur ska projektet dokumenteras?

Genom att vi skriver lärloggar dokumenteras barnens lek, utveckling och lärande. Med bilder visar vi olika händelser.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom att fotografera barnens göranden; händerna som undersöker och provar sig fram med olika material.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Detta ska vi prata om på planeringsdagen 22 januari

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18