👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria vt-21 år 8

Skapad 2021-01-19 08:49 i Holstagårdsskolan Helsingborg
En teoretisk och praktisk kurs i konsthistoria.
Grundskola 7 – 9 Bild
En teoretisk och praktisk kurs i konsthistoria, där vi kommer att varva föreläsningar och bildanalyser med att måla våra egna mästerverk.

Innehåll

Konsthistoria vt-21 år 8

Vi kommer under den första delen av terminen att arbeta med konsthistoria, från impressionisterna i slutet av 1800-talet fram till våra dagar.

Arbetsområdet kommer dels utgöras av en teoretisk del där du kommer att få föreläsningar i konsthistoria samt göra bildanalyser, och dels en praktisk del där du skall måla en egen tavla som är inspirerad av en konsthistorisk inriktning eller konstnär. 

Bildanalyserna kommer att dels göras muntligt under föreläsningen, där är det viktigt att man är aktiv under lektionerna och kommer med frågeställningar och funderingar, men även skriftligt. Ni kommer också att göra en skriftlig individuell tolkning av ert eget konstverk, utifrån en bildanalysmall som jag kommer att lägga ut på "Classroom".

 Vi kommer att avsluta kursen med en vernissage där du ställer ut din tavla.

Bra länk: http://www.artcyclopedia.com/  En sida där du kan söka på olika konstinriktningar och konstnärer.

 

Syftet med arbetsområdet är att du...

 

 • skall bli mer bekant med de olika konstinriktningarna som har präglat vårt samhälle under de senaste tvåhundra åren.
 • genom att analysera konstverk skall förstå mer hur konstnärerna har tolkat världen genom att använda sig av olika färger, former och uttryck.
 • genom att göra en egen målning utifrån en konstnär eller konstinriktning utveckla din egen teknik och förståelse av former, färger och olika uttrycks betydelse.

 

Undervisningens innehåll

Vad? När? Hur?

Veckoplaneringen är ungefärlig, vi kommer att anpassa uppgifterna efter rådande coronaläge.

v 3 - 5 Föreläsningar i konsthistoria. Prov i konsthistoria v 5.

v 6 - 9 Måleri

v 10 Vernissage och inlämning av skriftlig bildanalys av din tavla.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • göra olika bilder och hur du i dessa bilder kan kombinera färger, former och olika slags uttryck.
 • utveckla idéer utifrån olika samtida eller historiska bilder.
 • tolka och analysera samtida och historiska bilder och koppla ihop dem med historiska händelser, andra konstverk eller egna erfarenheter.
 • använda konsthistoriska begrepp i din beskrivning av de olika bilderna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Konsthistoria år 8 vt-21

Skapa bilder

F
E
C
A
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med mycket god anpassning till syfte och sammanhang.
Tolka, resonera och koppla
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.