Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re: Hinduismen vt21

Skapad 2021-01-19 09:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen

Innehåll

Undervisningen

Vi fokuserar på att förklara centrala begrepp i hinduismen och presentera tankar, uttryck och handlingar på olika sätt. Vi kommer att utgå ifrån Studi.se. Denna del avslutas med ett prov

Arbetet avslutas med en skrivuppgift där ni ska resonera kring hur kastsystemet påverkar det indiska samhället. Jovan introducerar och ger feedback under arbetets gång. I denna skrivuppgift ingår även att man värderar källornas trovärdighet.  

Bedömning

I arbetet med hinduismen bedöms förmågan att:

 • Beskriva och förklara. Här görs det skillnad på att beskriva och förklara där det sistnämnda värderas högre. När man förklarar visar man på samband, t ex varför något är som det är. Att kunna se generella mönster i religionen premieras extra. 
 • Se samband mellan religion och samhälle
 • Söka information från olika typer av källor och att värdera källornas trovärdighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Hinduismen

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Kunskaper (Provet)
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom hinduismen.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper .
Du har mycket goda kunskaper.
Se samband - religion och samhälle
Att utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Information och källor
Att söka information om religioner och livsåskådningar. Att arbeta källkritiskt
Du använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du använder olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: