Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-01-19 09:18 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Hur vår ekonomi påverkar vår vardag.

Innehåll

Period

Vårterminen 2021 

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Genom samtal, diskussioner och resonemang.

Genom att svara på frågor muntligt och/eller skriftligt.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 Hur väl eleven använder sig av begrepp och kan undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggt och fungerar.

 Begreppen eleverna kommer att använda sig av är bland annat pengar, skatt, kontokort, budget, bidrag, lön, välstånd och fattigdom.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Eleverna kommer titta på film och läsa i läromedelsböcker för att få kunskaper om ämnet. Eleverna kommer också få träna på att resonera, diskutera och reflektera kring ekonomi.

 

Läromedelsbok: Puls, Samhällskunskap. Kapitlet om ekonomi handlar om dina egna pengar, familjens pengar och vad de ska räcka till, om olika yrken nu och i framtiden, regler och lagar om arbete och vad är skatt och vad ska skattepengarna användas till.

 

Filmer: Det ekonomiska kretsloppet, Pengar-ett historiskt perspektiv.

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Genom kontinuerlig muntlig återkoppling får eleven vetskap om sina kunskaper och vilka förmågor som eleven behöver träna på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: