👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2021-01-19 09:28 i Parkskolan Norrtälje
Arbetsområde om Gustav Vasa och stormaktstiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutades med Stockholms blodbad och följdes av 1500-talet som kom att kallas för Vasatiden här i Sverige. Gustav Eriksson lyckades göra Sverige till ett självständigt land och bytte namn till Gustav Vasa. Hur gick det till när Sverige blev självständigt? Vad för förändringar innebar det för landet att ha Gustav Vasa som kung? Under 1500-talet och början på 1600-talet styrs Sverige av släkten Vasa.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Ev v. 2-10

Förmågor

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Övergripande mål och riktlinjervad ska

 • Vi utgår från det historiska perspektivet eftersom vi vill sätta vår nutid i ett sammanhang.
 • Vi arbetar främst med samarbete, ansvarstagande och metakognition.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Jag ska kunna berätta om och ge exempel på människors levnadsvillkor under Vasatiden  (mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel
 • Jag ska kunna ge exempel på en eller flera likheter och skillnader mellan tidsperioderna  tex. då - och nutid
 • Jag ska ha kunskap om Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

 • Jag ska kunna berätta om historiska personer och händelser.

 • Jag ska kunna granska, värdera och använda källor.

 • Jag ska kunna berätta om reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Återberätta muntligt, svara på frågor skriftligt och muntligt, arbeta med tidslinjer och skriva en faktatext om en historisk person och händelse. 

     Formativ

 • Kontinuerliga diskussioner samt återkoppling på svar och skriven text. Kamratbedömning, självbedömning (bearbeta egen faktatext).

     Summativ

 • Återkoppling på faktatext/stora resonemangsfrågorna samt redovisning av tidslinjer.
 • Gruppuppgift fördjupning och redovisning

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Titta på film
 • Lyssna på radioprogram
 • Läsa faktaböcker
 • Diskussioner (EPA)
 • So-rummet
 • Genomgångar
 • Skriva text
 • I grupp fördjupa dig inom ett område

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia, kunskapskrav matris - år 5

Når ej
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
HI 1
Du har baskunskaper om hur det var att leva under vasatiden och stormaktstiden. Du känner även till ett par händelser och personer och vet något om dem.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och känner till flera historiska händelser och personer som levde under vasatiden och stormaktstiden.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och har kunskaper om de flesta historiska händelser och personer som levde under vasatiden och stormaktstiden.
Hi 2
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras i Sverige, vad människor gjorde och hur de levde. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
HI 3
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
HI 4
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
HI 5
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever.
HI 5
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas
HI 6
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i.
HI 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
HI 7
Du känner till och kan använda historiska begrepp med stöd när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du känner till och kan använda historiska begrepp till större delen självständigt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor
Du känner till och kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor