👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handlingsplan lek

Skapad 2021-01-19 09:43 i Ribby förskola Haninge FSK/GR
Förskola
Handlingsplan för att utveckla leken på Grenen

Innehåll

Skapa en handlingsplan i hur ni som pedagoger ska utveckla leken i er barngrupp. Arbeta utifrån det ni läst & skrivit tidigare ikväll.

Vilken lek har ni sett i er grupp som ni kan utveckla och koppla till projektet?

Skriv här: Utveckla leken ”rulla/släppa saker genom rör. Byggen med rör.

 

Vad anser ni är pedagogernas roll i den utvecklade leken. (pedagogernas förhållningssätt)

Skriv här: Uppmuntra, själva deltaga i leken, visa nya sätt, observera, prata med barnen. Vara lyhörda, bjuda in flera barn i leken.

 

Vilka tillägg behöver göras i miljön inne/ute till er lek? Behöver det skapas en ny miljö eller beställas material till er lek?

Skriv här: Få upp rör i olika storlekar på väggen där barnen kan rulla/släppa saker igenom (även ute). Mer rör i miljön och i byggleken.

Försöka hitta andra former av rör (krokiga, stora som barnen kan krypa igenom mm).

 

Hur tillgodoser ni pedagoger barnens åsikter och deras påverkan av projektet och i leken?

Skriv här: Våra barn har inte riktigt språket ännu, men genom att vara observera på barnen ser vi vad de är intresserade av. Barnen visar tydligt om de inte är intresserade av något och vi får då försöka tänka om om hitta nya spår i projektet. Även i leken tar vi hänsyn till barnens intressen när vi väljer lekmaterial och uppbyggnad av miljöer.