👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp och fotosyntes Br09

Skapad 2021-01-19 10:06 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi Svenska
Hur skulle livet fungera utan vatten på vår jord? Vart tar vattnet vägen? Hur mycket vatten finns det? Vi ska lära oss om både vattnets kretslopp och hur fotosyntesen fungerar.

Innehåll

Våra mål:

Du ska kunna känna till och kunna beskriva hur fotosyntesen fungerar

Du ska känna till begrepp så som koldioxid, cellandning, avdunstning, kondens, vattnets kretslopp

Du ska kunna förklara vattnets kretslopp 

Så här arbetar vi:

Vi kommer bland annat:

läsa texter enskilt och tillsammans

se filmer

svara på frågor skriftligt och muntligt

bygga egna kretslopp

grupparbeten

experimentera med vatten

frågesport i grupp

Bedömning:

Området avslutas med ett skriftligt prov

Grupparbete med bilder och förklaringar över fotosyntesen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6