Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria 18B

Skapad 2021-01-19 10:13 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Svenska
För att förstå sin samtid måste man förstå sin historia. Syftet med momentet är att ni lära er om hur svenska språket har utvecklats sedan urnordiskans tid.

Innehåll

Momentet inleds med grannspråken i norden och avslutas med svenska språkets historia. Genom att se hur de nordiska språken såg ut när det var ett gemensamt språk till hur det ser ut idag lär ni er om det svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

Under momentet ska ni lära er om hur det svenska språkets har förändrats genom tiderna. Genom föreläsningar och lektionsuppgifter får ni lära er om olika perioder som det svenska språket har genomgått och hur det ständigt förändras.

Ni får läsa och översätta äldre texter och avslutar med en skrivuppgift. I skrivuppgiften ska ni först besvara en specifik fråga och därefter välja två perioder och resonera kring likheter och skillnader mellan dessa. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Språkhistoria

Språkhistoria

Nivå 1
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Nivå 2
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Nivå 3
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Svenska språket & närliggande språk
Provet språkhistoria
Eleven kan jämföra olika perioder med varandra och och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan jämföra olika perioder med varandra och och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan jämföra olika perioder med varandra och och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Danska och norska
Grundtestet i grannspråk
Eleven kan jämföra och särskilja närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: