Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 6

Skapad 2021-01-19 10:16 i Raus Planterings skola Helsingborg
En Lpp i arbetsområdet Europa i årskurs 5
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
Nu ska vi ge oss ut i Europa. Vilka länder och städer finns i Europa? Hur använder man en karta? Hur skiljer sig klimatet mellan de olika delarna i Europa? Vilka levnadsförhållanden finns det i Europa?

Innehåll

Du ska utveckla dina kunskaper om: 

 • Namn och läge på Norden och Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Levnadsvillkor för människor i olika delar av Europa.
 • Naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser i olika delar av Europa

När vi läser om Europa ska du utveckla din förmåga att:

 • Beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
 • Använda geografiska begrepp.
 • Använda kartor och andra källor. Diskutera hur olika källor kan användas.
 • Beskriva och jämföra var geografiska platser ligger och hur stora de är.
 • Diskutera hållbar utveckling och ge förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
 • Diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i Europa och vad det får för följder.

 

Så här kommer vi att arbeta

VI kommer att:

 • Läsa ur boken "Koll på Europa" och reflektera över det vi läser, både i helklass, i par och enskilt.
 • Titta på filmer.
 • Öva på relevanta begrepp för området.
 • Samtala och diskutera olika problem och lösningar på problem som finns i Europa.
 • Använda kartor.
 • Du kommer tillsammans med en klasskamrat presentera flera av Europas länder för övriga gruppen. 

Bedömning av hur du kan

 • Beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
 • Använda dig av geografiska begrepp.
 • Använda dig av kartor och andra källor. 
 • Beskriva och jämföra var geografiska platser ligger och hur stora de är.
 • Diskutera hållbar utveckling och kan ge förslag på vad man kan göra för att påverka miljön.
 • Diskutera varför det finns orättvisa förutsättningar för hur människor kan leva i olika delar i Europa och vad det kan ge för följder.

Matriser

Sh Ge
Upptäck Europa

Eleven har kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

På väg
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Namngeografi
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan några länder och deras huvudstäder. Du kan placera dessa rätt på en karta.
Du kan namn på minst 11 länder och deras huvudstäder (förutom Norden), 5 stora vatten och 3 floder samt 3 bergskedjor. Du kan namnge de geografiska platserna och sätta ut dem på rätt ställe på en karta.
Du kan namn på minst 22 länder och deras huvudstäder (förutom Norden), 7 stora vatten och 4 floder samt 4 bergskedjor. Du kan namnge de geografiska platserna och sätta ut dem på rätt ställe på en karta.
Du kan namn på minst 33 länder och deras huvudstäder (förutom Norden), 7 stora vatten och 5 floder samt 5 bergskedjor. Du kan namnge de geografiska platserna och sätta ut dem på rätt ställe på en karta.

Eleven har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra resonemang om processer som formar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven samband mellan natur. och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad.

På väg
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Fördelningen av Europas befolkning- orsaker och konsekvenser
Du kan berätta något om varför många bor vid kusten.
Du kan ge en förklaring till varför kuster är tätbefolkade. Du förklarar ditt exempel på ett enkelt sätt.
Du kan ge några förklaringar till varför kuster är tätbefolkade. Du förklarar ett av dina exempel på ett utvecklat sätt.
Du kan ge flera förklaringar till varför kuster är tätbefolkade. Du förklarar två av dina exempel på ett välutvecklat sätt.
Jorden förändrar
Du kan berätta lite om vulkanutbrott.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur ett vulkanutbrott går till. Du får med något steg i skeendet och använder dig av något begrepp.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur ett vulkanutbrott går till. Du får med några steg i skeendet och använder dig av några begrepp.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur ett vulkanutbrott går till. Du får med flera steg i skeendet och använder dig av flera begrepp.
Konsekvenser av vulkanutbrott
Du berättar om någon enstaka konsekvens.
Du ger ett exempel på någon konsekvens för människa eller natur och resonerar på ett enkelt sätt.
Du ger några exempel på konsekvenser för människa och natur och resonerar på ett utvecklat sätt.
Du ger flera exempel på konsekvenser för människa och natur och resonerar på ett välutvecklat sätt.

Eleven kan även använda begrepp på ett fungerande sätt.

På väg
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
 • Ge  4-6
Du använder enstaka geografiska begrepp.
När du resonerar finns det med några geografiska begrepp.
När du resonerar finns det med ganska många geografiska begrepp.
När du resonerar finns det med många geografiska begrepp.

Sh Ge
Geografi

Bedömningen avser

Förmåga att
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Förmåga att
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Förmåga att
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Förmåga att
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor
i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: