Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen- Arbetsplan och projektfördjupning 2021

Skapad 2021-01-19 10:55 i 213121 Förskolan Prästängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

Arbetsplan/ Enhetsmål 2021

Syfte Vad är barn och pedagoger nyfikna på att fördjupa? Vad vill vi att projektet skall ge/lära barnen inom målen i verksamhetsplanen 2021 (se verksamhetsplan/mål 2021 / förväntat resultat)

Arbetssätt: Beskriv arbetssätt som möjliggör den önskvärda utvecklingen i verksamhetsplanen och era frågeställningar i projektet.

Planera och beskriv hur struktur, organisation och lärmiljöer/aktiviteter möjliggör måluppfyllelsen. 

Normer och värden/ barns inflytande 

Mål: Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

 

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Språkmål i form av begrepp: Ledsen, glad och hjälpa

 

Högläsning: Olika genre av böcker. Böcker som handlar om värdegrund

Arbetssätt: Vi läser böcker som handlar om värdegrund. Efter att vi har läst böckerna har vi boksamtal då vi benämner ord som är kopplat till känslor.

 

Utveckling och lärande 

Mål: Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Mål i WKI: 3,6

 

Förväntat resultat /Språk 

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta, förklara, benämna berätta/återberätta  och argumentera 

Språkmål i form av begrepp: De olika centrala begreppen från boken knacka på. Vi börjar med färgerna blå, röd, gul, grön och vit.

 

Arbetssätt: Genom att vi har en tillåtande miljö med tillgängligt material som är kopplat till projektet ger vi barnen möjligheten att uppnå de förväntade resultatet inom språk.

Förväntat resultat /Matematik 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar 

Språkmål i form av begrepp: Lika, olika, stor och liten. Fyra olika former: Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

 

Arbetssätt:

Vi förtydliga miljön med bilder för att det ska bli enklare att sortera samt se formerna. Barnen sortera både inne samt ute på gården. Vi ser till att det finns olika material det vill säga att det finns olika färger, storlekar och material.

 

 Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det
 •         Barnen värnar om miljön.

 

Språkmål i form av begrepp: Vattna, frö, växa

Arbetssätt: I knacka på boken vattnar lilla gubben blommorna. Barnen ska få uppleva naturvetenskap då de benämner vad som behövs för att ett frö ska växa och bli till en växt. 

 

Förväntat resultat / Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i  sitt lärandet

Språkmål i form av begrepp: Knacka, dörr, dansa

 

Arbetssätt: Genom att projicera sagan på väggen får barnen knacka på dörren på riktigt.  Då erbjuder vi barnen möjlighet att kunna kliva in i sagan digitalt.

 

https://m.youtube.com/watch?v=21evIsOS5OM

 

Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: Teater, lyssna, klappa

 

Arbetssätt:  De ska få uppleva begreppen i olika form. Barnen kan göra egna teaterföreställning samt digital teater. Barnen har fått måla skokartonger med färgerna från boken Knacka på (blå, röd, grön, gul och vit) I varje låda finns det något som är kopplat till respektive sida till exempel blå dörren trumma, matta, badkar, borste. Kartongerna är tillgängliga för barnen och de kan när som använda det som teater.

 

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: Begrepp som vi aktivt ska arbeta med aktiv rörelse: hoppa, krypa och spring

                                                                                                            barnyoga:  balansera, andas och vila

 

Arbetssätt: Vi delar in barnen i två olika grupper. En grupp föredrar en mer aktiv rörelse medan den andra gruppen visar ett stort intresse för barnyoga.

Barnen ska uppleva begreppen kontinuerligt i olika sammanhang samt den planerade undervisningen som finns i vårt veckoschema.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e0mupLJ-y9E

I vår veckostruktur är de olika målen inplanerade. 

Genom föräldrarnas delaktighet har vi fått bilder på deras barn i deras hemmiljöer. Med bilderna får barnen skapa sin egen knacka på bok som de kan återberätta eller läsa hemma.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: