Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talet fram till 1850-talet

Skapad 2021-01-19 11:21 i Ulrika skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi ska lära oss mer om hur det var att leva i Sverige under Frihetstiden. Vi ska lära oss om vetenskapsmän och kvinnor. Hur industrialiseringen påverkar oss än idag.

Innehåll

Du ska kunna:

 • berätta om hur Sverige styrdes under Frihetstiden
 • Berätta om viktiga personer och händelser
 • berätta om invandring och utvandring under den här tiden
 • orsaker och konsekvenser av den stora folkökningen
 • hur industrialiseringen påverkade samhället 
 • hur livet på landet/i staden såg ut

 

Arbetssätt och undervisning:

 • Vi kommer att läsa tillsammans och arbeta med begrepp
 • Vi kommer att se filmer för den tidsepoken
 • Vi kommer att arbeta med instuderingsuppgifter till boken och filmerna i classroom
 • Vi kommer att ha diskussioner i grupper och helklass
 • Vi kommer att diskutera kopplingar till vårt andra arbetsområde "Europa"

 

Examination: 

Vi kommer att ha ett prov och ett grupparbete där ni ska ta reda på fakta och presentera för resten av klassen. Din insats på lektionerna, i grupparbetet och enskilt arbete med frågorna kommer att bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: