Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i staden

Skapad 2021-01-19 12:20 i Skolbyns skola Hudiksvall
Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten-och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
Grundskola 5 Fysik Kemi Teknik
Du får lära dig om vanliga tekniska system i hemmet och i samhället. Du får också lära dig mer om vatten, el och energikällor.

Innehåll

Det här ska vi göra:

-Vatten: avloppsvattets väg från toalett till reningsverk, vattnets kretslopp, vattnets användning

Begrepp vi möter: avloppsledning, pumpstation, reningsverk, grovreningsgaller, biologisk rening, vattenverk, sedimenteringsbassäng, sandbädd, vattenledning, avloppsbrunn, kulvert, grundvatten, sötvatten, saltvatten, bräckt vatten, ytspänning

-El: elektricitetens väg från kraftverk till hus, energikällor

Begrepp vi möter: kabel, kraftverk, elnät, högspänningsledning, transformatorstation, reservaggregat, ställverk, eluttag, armatur, 240 Volt, starkström, vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solkraft, biogas, förnybar energi, ej förnybar energi, fossila bränslen

-Trafik: hur tunnelbane/tågtrafik/kollektivtrafik fungerar

Begrepp vi möter: signalsystem, död-mans grepp, trafikledningscentral, borr-rigg, sprängmedel, ventilationssystem, räddningskammare, syrgasmask

-Transporter: hur alla grejer kommer till stadens affärer

Begrepp vi möter: containerfartyg, container, lyftkran, truck, lastbil, lagerplats, röststyrt dataprogram, vägnät, transport

-Avfall: vad som händer med sopor vi slänger

Begrepp vi möter: sopbil, sopsug, värmeverk, sopförbränning, förbränningsugn, rökrening, fjärrvärme, fjärrvärmenätet

 

Så här gör vi:

-Genomgångar

-Film (bl.a. Välkommen till staden, urplay.se)

-Samtal och diskussioner 

-Dokumentation (mind map, bilder, text)

-Expertgrupper, tvärgrupper om energikällor

-Undersökningar

Bedömning:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: