👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik talen 0-20

Skapad 2021-01-19 12:45 i Slottsjordsskolan grs 1-3 Halmstad
Du kommer att få arbeta med tallinjen upp till 20 subtraktion och addition av talkamrater upp till 10. Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som t ex: före-efter, addition, + -
Grundsärskola 1 – 3 Matematik
Naturliga tal mellan 0-20. Hur de används och för att ange antal och ordning. Metoder för addition, upp till 20. Benämna/teckna siffrorna 0-20. Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som tillhör arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Eleven ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska
- kunna talraden upp till 20.

- ha taluppfattning upp till 20 och förstå dess värde.

- kunna koppla rätt siffra till rätt antal och rätt numiconblock.

- kunna räkna addition, subtraktionoch förstå att koppla siffror med antal,förstå och använda ord, begrepp och symboler som är kopplade till området.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att arbeta med olika arbetssätt med konkret material.
Du kommer att fortsätta arbetet med tallinjen upp till 20. 
Du kommer också att arbeta med olika matteprogram på datorn och ipaden.

Du ska arbeta med:

-talen 0-20

-talraden 0-20

-talet före och efter i talraden.

-räkna addition, subtraktion.

Du har matematik enskilt och i grupp, i arbetsbok och på Ipad . För att tydliggöra och synliggöra matematiken använder du Numicom ibland.

Bedömning

Du deltar

Du medverkar

Du bidrar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier for matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3