👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-19 13:14 i Bohusskolan Ale
Grundskola F
Grovplanering 4B

Innehåll

Terminsplanering matematik

 

I rådande tider då undervisningen snabbt kan gå över till fjärr- och distansundervisning, eller att flera elever och lärare kan komma att vara sjukfrånvarande, ska en ämnesplanering för hela terminen finnas i här i Unikum.

Planeringen fungerar som en stomme och kan förändras lite undertiden. Men gott samarbete och god kommunikation hoppas och tror jag era matematiska kunskaper ska utvecklas så mycket tom möjligt, hur skolformen än kommer se ut resten av läsåret.

 

 

V. 2 – Kap 5 – Tabeller och diagram 134-151 

          Tabeller (s.136-137) 

          Stapeldiagram (s.138-139) 

v.3  -  Liggande diagram, rita diagram (s. 140-143) 

          Diagnos 5 (s.144-145) 

          Röda sidor 

           

v.4  -  Röda sidor, Utmaning (s. 149-153) 

         Aktiviteter med tabeller och diagram  

         Avstämning kap 3-5 

 

v. 5-  Kap 6 – Tid  6-33 4B-boken 

        År, månad, vecka, dygn (s.8) 

        Datum (s.9) 

        Timme, minut och sekund (s.10-11) 

        Klockan (s.12) 

        Spel och aktiviteter med klockan 

v.6 Klockan (s.13) 

        Tidskillnad (s.14-15 och 18) 

         Tidtabeller (s.16-17) 

v.8  Gör klart och rep efter lov 

         Diagnos 6 (s.19) 

         Röda sidor 25-30 

v.9 -   Fortsätt med röda sidor och utmaning 25-33 

 

v. 10 Kap 7 – Addition och subtraktion 34-65 

         Ungefär hur mycket? (s.36-37)

         En uppgift flera uträkningar (s.42-44) 

v. 11 – Segla till Västindien (s. 45) EPA (s.46) 

         Diagnos 7 

         Röda sidor 55 – 62 

v.12   Fortsättning röda sidor och utmaning, spel 

Avstämning kap 6 och 7

 

v. 13 Kap 8 – Geometri s. 66-91 

        Vinklar (s.68-71) 

         Månghörningar (s. 72-73) 

         Aktivitet- sortera vinklar i figurer, vinklar i namn och vinklar på skolgård/klassrum 

v. 14 PÅSKLOV 

v. 15 månghörningar och aktiviteter ovan ifall det inte hanns med före lovet 

        Förstoring (s.74-75) film Kunskapshubben 

        Förminskning (s.76-77) film Kunskapshubben 

v. 16  

       Diagnos 8 (s.79) 

       Röda sidor och Utmaning (s.84-91) 

v.17  Fortsätt med röda sidor och utmaning 

       Aktiviteter förminska, förstora  

 

v.18  Kap 9 - Bråk s.92-119 

        Olika slags delar (s.94-96) 

        Lika stora delar (s.98) 

        Hur stor del är målad? (s. 97, 100-101) 

v. 19 Fler bråk (s.102) 

        En hel (s. 103) 

        Jämföra bråk (s. 104-105) 

        Aktiviteter och spel  

v. 20 diagnos (s. 107) 

         Röda sidor och utmaning (s.112-119) 

v. 21 rep uppställning mult och div utvalda uppgifter från (122-124) 

        Kort division med noll (s.126-128) 

        Välj gröna eller röda sidor terminens sista lektioner. 

        Avstämning kap 8 och 9