👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Homes

Skapad 2021-01-19 13:27 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this unit we will focus on homes and different living conditions around the world.

Innehåll

In this unit you will:

- sharpen your reading skills

- compare and contrast homes from around the world

- discuss attitudes to homelessness

- find out more about hi-tech homes

- become better at pronouns (pronomen)

 

Material:

Gleerupsportal, Engelska 7-9, unit 9

https://gleerupsportal.se/laromedel/engelska-7-9/unit9

 

Arbetssätt:

Du kommer att läsa olika typer av texter (presentation, dagbok, instruktioner och berättelse) och jobba med frågor till texterna både muntligt och skriftligt. Ibland arbetar du individuellt, ibland i grupp och ibland i helklass. Du kommer även att lyssna på hörövningar som handlar om det vi läst.

Du kommer att leta upp fakta om hur man lever i engelsktalande länder och hur hemlösa lever i dessa länder. Du spelar sedan in en presentation där du redovisar muntligt.

 

 

Bedömningsuppgifter:

- läsförståelsetest 

- skriftlig förmåga där du visar att du kan använda demonstrativa pronomen på engelska.

- presentation om levnadsvillkor i engelsktalande länder.

Matriser

En
Kunskapskraven i engelska åk 7-9 på enklare svenska

E
C
A
Läsförståelse
Reading exam fråga 1-5
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Läsförståelse
Reading exam fråga 9
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
strategier läs
Reading exam fråga 6-8
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Välja material
Presentation Time for research
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Tala
Presentation Time for research
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriva
Gleerups skrivuppgifter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dina texter på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dina texter på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Engelsktalande länder
Presentation Time for research
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.