Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cultural Studies

Skapad 2021-01-19 13:55 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Engelska
You are going to get more acquainted with an English-speaking country by choosing a specific area that you are interested in. The idea is to give your project a historical aspect, as you are describing the development in a certain area and looking into what has happened to make these changes occur.

Innehåll

Weeks 04-13

 

 • Pick an English-speaking country: i.e. where English is the main language of communication (the USA, the UK, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa, India, Jamaica etc.).

 • Choose an area to work with, e.g. literature, politics, music, history, society, language etc. Your area must be quite narrow, since you will not have an endless amount of time to spend on this assignment.

 

Written part:

Give a background that suits your area.

Describe the area/situation as we see it today. Then go back in time to see its development. Depending on the area, the development accounted for can be forthe last few years, decades, or even centuries.

Tell us what has happened and why

What factors have made an impact: one single event or many; a single person or a group of people?

Has the past anything to do with the situation?

 

Informative Speech on Cultural Studies:

You will inform the others in class about your project in a 5-10 minute long speech.

You need to include:

 • An introduction and background (an attention grabbing introduction where you also include your aim, questions you looked into, why you chose the subject and the outline of your speech)

 

 • Your results

 • A conclusion

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.
  Eng  -
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
  Eng  -
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.
  Eng  -
 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
Writing- Cultural Studies

E
C
A
Urval/Källkritik
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Språklig säkerhet
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att förbättra
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av egna framställningar
Eleven bearbetar, och görvälgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar.
Strategier
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realiakunskap
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: