👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsfunktioner och yrken

Skapad 2021-01-19 14:18 i Ingaredsskolan Alingsås
De frågeställningar vi kommer arbeta med är; Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Vi kommer även att fundera kring vilka yrken som finns och vilka yrken som behövs för att vårt samhälle ska fungera. Vi kommer även att diskutera och arbeta kring begreppen samhälle, ort och stad.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med familjer, pengar, yrken, samhällsfunktioner och trafikregler. De frågeställningar vi kommer arbeta med är: Vad är ett samhälle och vad behövs för att ett samhälle ska fungera? Vad är ett yrke? Har du något drömyrke?

Innehåll

Mål

Målen är:

 • att veta vad ett samhälle är och vad som behövs för att ett samhälle ska fungera
 • att veta vad ett yrke är
 • att kunna ge exempel på några olika yrken
 • att kunna ge exempel på och skriftligt och muntligt berätta om viktiga samhällsfunktioner som brandkår, polis och ambulans
 • att förstå begreppen samhälle, ort, stad, kommun

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att gå igenom olika yrken och samhällsfunktioner
 • Vi kommer att läsa olika typer utav texter och svara på frågor om texterna
 • Vi kommer att skriva texter om olika yrken
 • Vi kommer att titta på filmer        
 • Vi kommer arbeta enskilt och i par samt göra ett grupparbete 

 

Bedömning


Vi kommer att lyssna när du samtalar och deltar i gruppövningar om olika yrken och samhällsfunktioner. 

Du kommer få redovisa om ett yrke tillsammans med din grupp.

Du kommer få skriva ett kort prov om olika yrken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3