Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan

Skapad 2021-01-19 14:42 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola F – 9
Arbetet med språk och kommunikation i förskoleklass utgår ifrån boken "Lyckostjärnan". Högläsningsboken bjuder på vardagsnära berättelser om barnen Cesar, Asta och Bea. Texterna bearbetas i syfte att utveckla elevernas språkliga förmåga tex genom återberättande och reflektion. Med hjälp av arbetsboken utvecklas läsförståelse, begrepp, ordförråd och finmotorik

Innehåll

 

Innehåll

Att lyssna och samtala utifrån texterna i boken ¨"Lyckostjärnan"

 • Samtala, lyssna, ställa frågor, framföra egna tankar, åsikter och argument om olika teman i boken.
 • Jämföra med egna upplevelser och tankar.
 • Fundera på och utveckla innehållet i enlighet med lässtrategierna.
 •  Samtal om innehåll och budskap i olika texter .
 • Bearbeta texterna genom personligt återberättande och argumenterande samt även titta på hur/om vi skulle kunna använda den narrativa genren

Ord och begrepp

 • Eleverna ska möta ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter
 • Få möjlighet att reflektera kring hur ord och yttranden kan påverka en själv och andra

Läsa och skriva

 • Eleverna får möjlighet att upptäcka och använda skrivtecken och andra symboler för att föra fram budskap bla i arbetsböckerna.
 • i arbetsböckerna finns också övningar som utvecklar finmotoriken för att förbereda skrivandet.
 • Eleverna får genom högläsning och genom att se vuxna skriva en god förförståelse för vad skriftspråk är och varför man läser och skriver.
 • Inspirera eleverna att försöka läsa och skriva på egen hand.
 • fokus på bokstav- bokstavsljud och samt förmågan att urskilja bokstavsljud i ord.

Språklig medvetenhet

 utifrån boken "Lyckostjärnans" upplägg arbeta med följande:

 • Rim och ramsor
 • prepositioner
 • storleksbegrepp, jämförelser
 • kategorisering
 • motsatser
 • vad ska bort
 • händelseordning
 • instruktioner
 • sammansatta ord
 • långa och korta ord 
 •  visa på språkliga mönster

material och arbetssätt

 •  Högläsningsboken, arbetsboken kompletterat med lärarhandledningen
 • .bildstöd och föremål, i pads
 • Drama, musik och skapande verksamhet
 • Spel, pussel och lek som stärker lärandet enl aktuellt arbetsområde.

 

 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: