👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter - Geografi

Skapad 2021-01-19 14:47 i Nya Rydsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter
Eleverna arbetar inom ämnesområdet vardagsaktiviteter med geografi.

Innehåll

Eleverna ska inom vardagsaktiviteter arbeta med platser och miljöer med relevans för eleven. 


Vi arbetar med Sverige genom att: 

 • diskutera var vi bor. Prata o och Linköping och hur "mitt" område förhåller sig till Linköping. Samt hur Linköping förhåller sig till Östergötland, och Östergötland till Sverige. 
 •  "åka" hem via Google Street View 
 •  eleven får beskriva sitt hem
 •  titta på Geografens Testamente - Sverigeresan.  
 •  arbeta med geografiska begrepp kopplade till Geografens Testamente, till exempel: 
  - sjö, ö, åker, fält, berg, fjäll, å, kust 

Vi arbetar med Norden genom att: 

 • titta på Geografens Testamente - Norden 
 • vi arbetar med de Nordiska länderna och deras flaggor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  7-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9

Matriser

VAA
Vardagsaktiviteter - Geografi

Geografi - Sverige och Norden

Grundläggande
Fördjupade
Kommentar:
Sammanfattning:
Eleven deltar i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Eleven beskriver miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven deltar i att använda något eller några geografiska begrepp.
Eleven använder något eller några geografiska begrepp.
Flaggor
Eleven identifierar Sveriges flagga.
Eleven identifierar några flaggor från Norden eller världen.