👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera och klassificera

Skapad 2021-01-19 14:53 i Testskolan Öckerö Öckerö
Förskola
Vi har valt att arbeta med att sortera och klassificera som är områden inom matematik.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att barnen ska utveckla en grundförståelse och nyfikenhet för matematiska begrepp.

Mål:

Att kunna urskilja färger, form, antal, storlek och sortera utifrån materialets egenskaper.

Metod:

  • Utifrån barnens intresse skapar aktiviteter där barnen får upptäcka olika former av sortering och klassificering

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18