👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd åk 1

Skapad 2021-01-19 14:56 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Du får lära dig att uppskatta och jämföra längd, omkrets, mönster i talföljder, addition och subtraktion i talområdet 0-1000, problemlösning, likheter, 3D geometriska figurer, symmetri, olika räknestrategier, klockan, uppskatta och jämföra vikt, tabeller och diagram, multiplikation, division och tal i bråkform
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att lära oss mer omkring längd, hur man mäter längd och vilka redskap man kan använda. Vi kommer också att öva oss på att uppskatta och jämföra olika längder. Vi samtalar också om äldre tiders måttenheter.

Innehåll

 

Arbetssätt/metod:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Arbete i Favorit matematik boken.
 • Stenciler
 • Chromebook

Bedömning:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömning

Otillräckliga kunskaper
Godtagabara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du förstår begreppen lång, längre och längst, kort, kortare och kortast och använder dem rätt.
Du vet att man kan använda olika måttenheter för mätning av längd. Du känner till några olika längdenheter.
Du visar att du kan mäta och ange i rätt enhet. Du kan förklara hur du tänker.
Du kan uppskatta och jämföra längder.