👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och Elektricitet i åk3

Skapad 2021-01-19 14:59 i Hulanskolan Lerum
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Magnetism och elektricitet finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar det oss? Skulle vi klara oss utan magnetism och el?

Innehåll

 

Arbetet kommer att handla om olika material och materialens egenskaper. En del av arbetet handlar om att träna på att formulera hypoteser, genomföra experiment, dokumentera och diskutera resultaten.

Mål med undervisningen

Känna till vad vi använder magneter till.
Känna till några material som är magnetiska.
Känna till några material som inte är magnetiska.

Känna till var vi får el ifrån.
Känna till hur vi använder elektricitet i vår vardag.
Känna till ledningsförmågan i olika material.
Kunna läsa och följa en skriven instruktion.

Det här ska vi göra

Magnetismexperiment

Elektricitetexperiment.

Läsa om magnetism och elektricitet.

Skriva om våra undersökningar.

Se filmer om magnetism och elektricitet.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:
kunna följa en instruktion.
kunna samarbeta.
kunna berätta fakta om magnetism och el.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3