👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English, year 6

Skapad 2021-01-19 15:01 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Engelska
Keeping up with your English!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. 

Arbetssätt och undervisning

Under terminensgång kommer du få tillfälle att öva dina färdigheter i engelska, dvs. prata själv (berätta) och i samtal med andra på engelska, skriva på engelska för kommunikationens skull (t.ex. du använder hälsnings- och bekräftandefraser osv.), lyssna och läsa skriven och talad engelska och förstå, vilket du visar när du tar dig an olika uppgifter om det. Dessutom ska du få tillfällen i att reflektera över livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden där man pratar engelska.

 • Du lär dig idiomatiska uttryck så din talad engelska blir rikare, detta genom att veckovis gå igenom en text som behandlar detta och till det gör du din läxa (läxpappret) där du bl.a. lär in glosor så du utökar ditt ordförråd.
 • Du övar din hörförståelse genom att veckovis under lektionen göra en kort hörförståelsetest, du sammanställer dina resultat efteråt så du ser själv hur detta går för dig.
 • Du övar din läs- och skriftlig förmåga under lektionen när du jobbar med olika texter, först läser vi texten och går igenom vad texten handlar om för att vidare besvara skriftligt uppgifter om den.

Visa vad du lärt dig

Under lektionstid genom att genomföra och besvara olika uppgifter samt vid provtillfällen du:

 • talar engelska så mycket som möjligt - våga prata på engelska!
 • läser själv/i par och förstår olika texter skrivna på engelska
 • berättar med egna ord om texterna du läst och arbetat med
 • skriver egna texter och tar hänsyn till t.ex. skrivregler i engelskan
 • reflekterar över livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i engelskspråkiga områden

Tidsram

Vårterminen 2021

Bedömning

Du kommer att bedömas i din förmåga att:

 • Att läsa och förstå texter skrivna på engelska - använda sig av strategier för att klara upp det!
 • Att lyssna och förstå talad engelska - använda sig av strategier för att klara upp det!
 • Att tala och samtala på engelska - redogöra om uppgiften kräver det.
 • Att skriva på engelska - välja och använda material vid t.ex. presentationer (Google Dokuments och Presentationer)
 • Bearbeta och förbättra - applicerbar till olika uppgifter (t.ex. en text du skrev)
 • Att kommentera och jämföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6