👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik T 4-6

Skapad 2021-01-19 15:14 i Blästadsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 6 Motorik
Genom dans, lek och rörelse skapas förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Eleven ska på olika sätt få röra på sig. 

Träna både grov och finmotorik.

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

Gå, springa, dansa, leka.

 

Du kommer lära dig genom att:

Vi dansar till olika slags musik.

Leker olika lekar.

Vi går ut på promenader.

Vi är ute och leker/ cyklar.

Vi arbetar med material där finmotorik övas.

 

Du visar vad du lärt dig genom att: 

Delta i olika motoriska lekar och övningar. 

Deltar genom att använda grov och finmotorik.

Visa på dokumentation med bilder, ordbilder och symboler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9