👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk:1

Skapad 2021-01-19 15:17 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Under år 1 kommer vi arbeta mycket med att läsa, skriva, tala och lyssna.
Grundskola 1 Svenska
Vi kommer tillsammans upptäcka och uppleva språket på olika sätt. - lära oss att lyssna och förstå. - lära oss att samtala och berätta. - lära oss läsa och skriva.

Innehåll

Syfte


Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

känna igen alla stora och små bokstäver

kunna koppla ljud till bokstav

läsa och förstå enkla ord

läsa och förstå enkla meningar

läsa och förstå enkla texter

forma stora och små bokstäver 

stava ord som du använder ofta  

skriva enkla meningar med mellanrum mellan orden och punkt.

skriva en enkel berättelse/saga

lyssna till och förstå olika slags berättelser/sagor

kunna berätta om en sak/händelse inför en grupp/klassen

Hur arbetar vi för att nå målen:

Vi ska utveckla elevens förmågor genom att:

 

  • befästa bokstavsformer
  • träna på att höra bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord
  • ha tillgång till inspirerande böcker.
  • lyssna till högläsning 
  • uppmuntra eleven att berätta i gruppen
  • använda Chromebook som ett lärverktyg
  • arbeta med bokstavsarbete
  • skriva ord och meningar för hand och på Chromebook
  • skriva enkla texter
  • tillsammans tolka och förstå olika texter

.

Bedömning - Hur visar jag vad jag kan?

Pedagogen kommer bedöma att:

- Du kan samtliga bokstävers namn och hur de låter.

- Du formar bokstäverna efter din förmåga.

- Du kan läsa enklare texter.

- Du skriver meningar med gemener, använder versal i början och vid namn samt avslutar med punkt.

- Du kan och vågar prata med klasskompisar och inför grupp.

- Du lyssnar på klasskompisar och lärare i både diskussioner, berättelser och högläsning med mera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska år 1

Är på väg att nå förväntade kunskaper år 1
Har förväntade kunskaper för årskursen år 1
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
 • Sv  1-3
Du kan läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar bra.
Läsförståelse
 • Sv  1-3
Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
 • Sv  1-3
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
 • Sv  1-3
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Skrivregler
 • Sv  1-3
Du använder oftast stor bokstav, punkt och frågetecken.
Använda bilder
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Samtala
 • Sv  1-3
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Tala
 • Sv  1-3
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Muntliga instruktioner
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Kommentar

Är på väg att nå förväntade kunskaper år 1
Har förväntade kunskaper för årskursen år 1
Mer än godtagbara kunskaper