👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- Europa AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-01-19 15:25 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Geografi
Hur naturresurserna påverkar människans levnadsvillkor runt om i världen och hur vi kan undersöka omvärlden med hjälp av bland annat kartor.

Innehåll

Period

Vårterminen 2021

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning.

Summativ bedömning genom mindre bedömningsuppgifter.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

Hur väl eleven kan beskriva och resonera om samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad och om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Dessutom bedöms hur väl eleven kan ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Hur väl eleven kan undersöka omvärlden genom att använda kartor och andra geografiska källor.

Dessutom bedöms hur väl eleven kan även använda geografiska begrepp.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Vi kommer att använda oss av film, genomgångar och individuellt anpassade uppgifter för att ta reda på hur naturresurser och befolkningen är fördelad, vad som kan vara orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen, samt vad man kan göra för att förbättra människors levnadsvillkor. 

 

Vi kommer att använda oss av kartböcker och interaktiva kartor för att undersöka omvärlden.

 

Genom hela arbetsområdet kommer vi att kontinuerligt träna på att använda geografiska begrepp. 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Genom kontinuerlig muntlig återkoppling får eleven veta hur arbetet går och vilka förmågor den behöver träna på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6