👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2021-01-19 16:09 i Sundby skola Ekerö
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik Svenska
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

 • Din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • Din förmåga att använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • Din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext.
 • Din förmåga att delta i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om kretsloppet. 
Vi kommer att se på olika undervisningsfilmer om vatten.
Vi kommer läsa om vatten. 
Vi kommer att utföra gemensamma undersökningar.
Vi kommer skriva enkla faktatexter och tankekartor om vatten.

  

 

Uppgifter

 • Hur kan vi spara vatten?(Läxa)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3