👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book report English 6 SA19A

Skapad 2021-01-19 16:30 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
In this assignment, your are going to choose a novel, read it, and present it to a group.

Innehåll

 1. Choose a group of 3-5 people to work with.
 2. Please find the book list in the English Team. Choose one of the books. The group members should have different books. Follow the instructions in the list for borrowing the book from the library. 
 3. The group signs up for a presentation date in the document in the file archive in the English Team. Fill out your names and which books you are reading. 
 4. We will spend some lessons reading the book, but you might also need to read on your own as homework.  
 5. Prepare for doing an oral presentation to your group, by making keywords. 
 6. On the presentation date, present the book by bringing up the information below. The presentation should take about five minutes. 

 

 • Mention the title and author.

 • A description of the characters.

  • Who is the main character

  • The minor characters?

  • What are they like? Direct and indirect characterization.
 • The setting

  • Where does the story take place?

  • When does the story take place?

 • A summary of the plot: What happens in the story?. Remember to also include how the book ends.

 • The structure

  •  Who is the narrator

  • Are there any subplots

  • Are events described in chronological order

 • Is there a theme or message in the book: What is the topic in the book? What does the author want to say with the book do you think?

 • A comment on the language in the book

  • formal/informal

  • difficult/easy words

  • dialect; slang

  • long/short sentences

 • Your opinion of the book. Motivate and explain your opinion and give examples from the book.

 • Remember to use examples and quotes to help you present the above.

   

The rest of the group:

 

 • Prepare to ask at least one discussion question to the speaker while listening. The questions could for example be about any of the questions above, how the speaker would act in a situation from the book, or the speaker’s opinion about one of the characters.

 

Uppgifter

 • Oral book report

Matriser

Eng
Book report English 6

E
C
A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.