👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2021-01-19 16:46 i Getingeskolan grs Halmstad
engelska
Grundsärskola 4 – 9 Engelska
Det är inte bara i Storbritannien och USA man pratar engelska, utan även många andra länder. Vi ska här ta reda på lite om livet i olika engelsktalande länder, vad har man för traditioner, hur lever man mm.

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska du få förutsättningar att utveckla dina kunskaper om kulturer och samhällen där engelska används. På så sätt ska undervisningen stimulera ditt intresse för språk och engelsktalande kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Du ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • tala och samtala i olika sammanhang

 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter

 • skriva text för olika syften 

 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används

 

Undervisning och arbetsformer

I grupp, par och/eller enskilt kommer du att få:

 • tala och samtala om vardagshändelser och bekanta ämne
 • lyssna på talad engelska och läsa texter från olika media
 • se filmer och dramatiserade filmer för unga
 • lyssna på och/eller läsa berättande, beskrivande och informerande texter som förekommer i vardagen 
 • skriva enkla beskrivningar och meddelanden
 • titta på filmer om människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där människor talar engelska. 

Bedömning-vad och hur

 • medverka i att uttrycka dig med ord i olika sammanhang. 
 • förstå delar av kända ord och fraser som du har arbetat med.
 • delta och skriva ord och fraser på engelska för att kunna kommunicera med andra.
 • berätta och resonera kring ett engelsktalande land och hur människor lever i det landet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
  En  4-6
 • Frågeord, frågor och svar
  En  4-6
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  En  4-6
 • Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  4-6
 • Ord och ordbilder.
  En  4-6
 • Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Filmer och dramatiserade berättelser för unga.
  En  7-9
 • Beskrivningar och meddelanden.
  En  7-9
 • Människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
  En  E 6
 • Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  E 6
 • Eleven kan också medverka i att skriva ord.
  En  E 6
 • Eleven bidrar till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
  En  E 6
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
  En  E 9
 • Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  E 9
 • Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
  En  E 9
 • Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  E 9